سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین صادقی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر- آزمایشگاه مهندسی هسته ای
رضا طاهری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر- پژوهشگاه اپتیک ولیزر –آزمایشگاه اپتوالکتر
حسین جهانبخش – دانشگاه صنعتی مالک اشتر- آزمایشگاه مهندسی هسته ای
محمدجواد حکمت – دانشگاه شهید بهشتی –گروه لیزر و پلاسما

چکیده:

امروزه در دنیا دزیمتری پرتوهای یونیزان نظیرگاما، بتا و دیگر ذرات باردارHCPS) در مراکز پزشکی و هستهای و رادیوتراپییکی از چالشهای پیش روی متخصصان قلمداد میشود. یکی از مهمترین روشهای اندازه گیری این پرتوها روش OSLD میباشد که برای اولین بار در ایران طراحی و ساخته شده است. در این سیستم دزیمتری از نور لیزر، فیبر نوری و المان های اپتیکی استفاده شده است. و این دزیمتر در بازده دزیمتری μ۴ Gy – 10Gy میتواند بصورت خطی عمل کند و فوتونهایی با انرژی keV5-40MeV را اندازه گیری کند. از ویژگی های این سیستم، دزیمتری real-time و on-line میباشد که کاربرد فراوانی در زمینه پزشکی هسته ای دارد