سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بیژن وثوقی وحدت – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق
مهدی کمال آبادی فراهانی – کارشناسی ارشد الکترونیک

چکیده:

اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای قابل انداز ه گیری در قطار ، نقش بسزایی در حفاظت آن و جلوگیری ازسانحه های متعاقبه دار د . سیستم اندازه گیری کفشک ترم ز ، با تشخیص نوع واگن و اندازه گیری ضخامت کفشک به کمک شبکه های عصبی مصنوعی ٣ و الگوریتم های پردازش تصویر و مقایسه آن ب ا یک مقدار مرزی لزوم تعویض کفشک را قبل از سا یش کامل آن تعیین م ی کند. در این مقاله به الگوریتم استفاده شده برای استخراج ویژگی های تصویر برای تشخیص نوع واگن و اندازه گیری ضخامت کفشک و نتایج بدست آمده می پردازیم