سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کریمی قرطمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ساخت وتولید دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبا
بوذرجمهر قاسمی – دانشیار و عضو هیئت غلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مهران مرادی – استاد یار و غضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مقاله برای ایجاد فشار ورقگیر روی ورق درقالبهای کشش عمیق ازیک سیستم ضد قفل ABS استفاده شده که این سیستم حرکت بالا و پایین به صورت نوسانی را دریک زمان مشخص ، به صورت ضربه به ورقگیر منتقل کرده که باعث گرفته شدن و رها شدن ورق می گردد .این عمل با عث لغزش ورق از بین ورقگیر و ماتریس م یگردد . این آزمایش جهت ورق آهن کشش ST14 انجام گرفته که نتایج مهمی از قبیل سطح گوشواره ای کم دراطراف لبه ها و صافی سطح و افزایش LRD3 را می توان نام برد .