سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی قاضی سعیدی –
محمد کیا مشیری –
سینا هاشمی –

چکیده:

استفاده ازسیستم های الکترونیکی جهت دریافت اطلاعات محیطی مختلف علاوه برسهولت درجمع آوری اطلاعات دقت زیادی رابرای کاربران فراهم می نماید امروزه سیستم های مختلف جهت تشخیص امواج سطحی حاصل اززلزله و یا لرزش ها و یا فعالیتهای فیزیکی روی سطح زمین ازقبیل تردد و رفت و آمدها را می توان توسط دستگاهها ی مختلفی حس نمودو تشخیص داد سنسورهای زلزله نگاری و یا Geophone بدلیل حساسیت های مختلف ازاهمیت و قیمت های متفاوتی برخوردارمی باشند.این سنسورهاازفرکانس های مختلف ازحدود۰٫۵ هرتزتا۲۰ هرتزبه دلیل کاربردهای مختلف درزلزله نگاری اکتشاف معادن ویااکتشاف نفت و گازاستفاده می شوددراین مقاله روش طراحی وساخت یک نوع سنسورباکاربرد خاص آن تشریح گردیده که یک حسگربافرکانس معین ۴٫۵ هرتزبوده که کاربرد خاص آن درزمینه شناسایی ترددها مختلف دریک محیط فیزیکی بوده ونوع تردد رامشخص می کند این سیستم قادراست تافاصله ۵ متری ازسنسورامواج سطحی ناشی ازحرکت هسته و یا تندراثبت و تشخیص دهد.