سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان ایمانیان – محقق ارشد هستة طراحی و ساخت سیستمهای پیشرفتة تولید، دانشگاه صنعتی اصفهان
پیام سرائیان – عضو هیات علمی گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

دراین مقاله ب ا بکارگیری یک سیستم جدید در برش با دستگاه تراش سعی شده اسـت افـزایش عمـر ابـزار را بـا کـاهش نیروهای ماشینکاری و کاهش تمرکز انرژی حرارتی اعمالی بر قسمتی از ابزار تامین گردد به این صورت که ابـزار بـر روی شافت قابل چرخش تثبیت می گردد و به واسطة گشتاور اعمالی ناشی از بکارگیری گیربکس و انتقال دور یک موتور DCدور متغیر ابزار اینسرتی دیسکی حول محورخود چرخانده می شود . چرخش ابزار ضمن کاهش نیروی ماشینکاری از تمرکز انرژی حرارتی بر لبة ابزار جلوگیری کرده و سایش حرارتی و نفوذی ابزار را به تاخیر می اندازد که طول عمر بیشتر ابزار را به دنبال خواهد داشت