سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین جوادی نسب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، باشگاه پژوهشگران جوان
سعید جوان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، باشگاه پژوهشگران جوان
علی شانه سازان زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، باشگاه پژوهشگران جوان
ابراهیم بهروزیان نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

انسان در نزدگی همواره به فکر تغییر و تحول بوده و همیشه سعی بر آن داشته تا باتعمیرات زندگی خود را ساده تر کند. در این مقاله به طراحی یک دوچرخه پرداخته می شود که می تواند بهصورت اتوماتیک دنده را به وضعیت مورد نظر ببرد. منظور از اتوماتیک این است که دوچرخه با استفاده از سنسورهایی که دارد شیب جاده را تشخیصداده و دنده را به وضعیت مناسب می برد. این سیستم دارای چند قسمت است که هر قسمت بهصورت جداگانه توضیح داده خواهد شد. مقاله ای که نوشته شده است مربوط به طرحی است که در سال ۱۳۸۴ برای جشنواره جوان خوارزمی فرستاده شده است و سعی شده است که همانند طرح اولیه نوشته شود.