سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین حسینی نژاد محبتی – کارشناس ارشد الکترونیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
سعید شریفیان – کارشناس پژوهشکده مهندسی جهادکشاورزی گروه پژوهشی کنترل
آرش هاشمی حسینی – عضو هیئت علمی پژوهشکده مهندسی جهادکشاورزی گروه پژوهشی کنترل

چکیده:

سخت افزارهای مورد استفاده در سیستمهای پردازش تصویر بویژه در بعضی کاربردهای خاص مانند جستجو و ردیابی اشیا در تصاویر متحرک نقش تعیین کننده ای در موفقیت یا عدم موفقیت الگوریتمهای پردازشی مربوطه دارند سیستم سخت افزاری که دراین مقاله تشریح می شود می تواند تصاویر متوالی را به صورت کامل از یک سیگنال استاندارد ویدئو دریافت کرده و ضمن تبدیل آنها به دیجیتال به طرز مناسبی در اختیار بخش پردازشگر قرار دهد پردازنده این سیستم تراشه TMS320C6201 از پردازنده های سیگنالهای دیجیتال DSP است دراین سیستم قابلیت پیاده سازی الگوریتمهای پردازشی برای جستجو و ردیابی اهداف متحرک را بطور عموم دارد دراین جا عملکرد سخت افزار برای یک مورد خاص تشخیص شناورهای دریایی که می توانفرض کرد در حوالی سطح افق حرکت می کنند مورد ارزیابی قرار گرفته است.