سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدعلی سنجری – عضو هیئت علمی ( مهندس مکانیک – بیومکانیک )
بهنام اخباری – دانشجوی دکتری فیزیوتراپی و عضو هیئت علمی
رویا نریمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

به منظور پیش برد تحقیقات در زمینه پیچ خوردگی و بی ثباتی مچ پا، دستگاه مکانیکی Ankle Perturbation System) APS)با قابلیت ثبت تأ خیر پاسخ عضلانی برای اولین بار در کشور ساخته شد . این دستگاه قادر است مچ پای افرادمورد آزمون را تا حد مجاز به سمت پیچ خوردگی به صورت غیر منتظره بغلتاند و فاصله زمانی از لحظه اغتشاش ( تحریک ) تا فعال شدن عضلات مرتبط را به عنوان تأخیر پاسخ عضلانی محاسبه و ثبت کند . دستگاه ساخته شده در تحقیقات توانبخشی و رساله دکتری فیزیوتراپی در راستای شناسائی عوامل مهم و مؤثر در برانگیخته نمودن پاسخ عضلات مچ پا و یافتن اهمیت بالینی این شاخص بکار گرفته شده است .