سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرام معصومیان – شرکت توزیع برق نیروی استان اردبیل
سیدحمید حسینی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

نیاز روز افزون به افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع برق، سرعت عمل در تشخیص محل خطا و برقرای مجدد سرویس برق رسانی و در نهایت کاهش هرچه بیشتر انرژی توزیعنشده در شرکت های توزیق برق از جمله الزاماتی هستند که واحدهای بهره برداری را به سمت استفاده از سیستم های نظارت و کنترل شبکه توزیع برق سوق داده اند اولین قدم در پیاده سازی چنین سیستم هایی استفاده از تجهیزات نظارت بر شبکه توزیع برق بخصوص در خطوط هوایی توزیع می باشد که به علت گستردگی و در معرض آسیب بودن، نیازمند توجه بیشتری هستند در این راستا طراحی و ساخت یک سیستم کامل نظارت بر برقدار بودن خطوط هوایی توزیع و اعلان عملکرد کارت اوت فیوز مورد توجه قرار گرفت و به انجام رسید. این سیستم قادر است محل کات اوت فیوزهای نصب شده در شبکه های هوایی فشار متوسط توزیع برق را که در اثر وقوع خطا عمل کرده اند از طریق کانال رادیویی VHF به مرکز کنترل گزارش نماید.