سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا سندگل نظامی – آزمایشگاه تعیین ک
منصور طباطبائی – گروه الکترونیک و مخابرات دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریان

چکیده:

با توجه به فراوانی ادوات اپتیکی بکار رفته در پروژه ICF و نیز تعدد نگهدارنده های آنها ، تنظیم دستی این مجموعه بسیار مشکل و وقتگیر است. از این رو ضروری است که از یک سیستم خودکار برای تنظیم نگهدارنده ها جهت هدایت دقیق باریکه لیزر به هدف مورد نظر استفاده گردد، در این سیستم پیشنهادی تصاویر لحظه ای بدست آمده از باریکه لیزر با تصاویر مرجع مقایسه گردیده و بعد از پردازش با ارسال فرمان مناسب ، عمل تنظیم انجام می گیرد. نرم افزار رابط گرافیکی آماده شده امکان ارتباط آسان کاربر با سیستم و ارسال فرمان تنظیم به مجموعه نگهدارنده های اپتیکی را فراهم می نماید.