سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فضل الله نعمتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، عضوباشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

در طراحی و ساخت این دستگاه بیشتر سعی شده است از قدرت و امکانات میکروکنترلر استفاده شود. عملکرد کلی دستگاه به این صورت است که با زدن یک کلید از صفحه کلید گوشی تلفن می توانیم یک وسیلهرا در جایی دیگر تحت کنترل خود در آوریم. پس از تماس برقرار کردن باجایی که دستگاه یا وسیله الکتریکی در آن محل قرار دارد با ارسال پالسهایی توسط گوشی تلفن وسیله مورد نظر روشن یا خاموش خواهد شد. عملکرداصلی دستگاه توسط میکروکنترلر انجام میپذیرد از جمله دریافت و آشکارسازی زنگ تلفن که بلافاصله بعد از این عمل دستورات بعدی به ترتیب توسط میکروکنترلر دریافت و عکس العملهای لازم صورت می پذیرد. این طرح قبل از پیاده سازی توسط نرم افزار الکترونیکی protius به طور کامل شبیه سازی شده و سپس بر روی برد المانها به یکدیگر اتصال یافته اند.