سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهران معمارافتخاری – تهران- لویزان- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

دراین مقاله طراحی و ساخت شاقول لیزری ارائه شده است، و در سه بخش مورد بررسی قرارگرفته است که عبارتند از :طراحی و ساخت قسمتهای مکانیکی، طراحی و ساخت موازیساز دیود لیزر و تنظیم شاقول لیزری میباشد. در طراحی و ساخت قسمتهای مکانیکی ضمن بیان مکانیزم سیستم دو درجه آزادی دورانی محاسبات مربوطه نیز ارائه شده است.در قسمت طراحی و ساخت موازی دایود لیزری، علت انتخاب دیود لیزری به عنوان منبع نور، و روش طراحی و ساخت موازی ساز تشریح شده است، و در نهایت روش تنظیم سیستم شاقول لیزری بیان میگردد. نتایج حاصل از آزمایشات نشان میدهد که دقت نهایی سیستم کمتر از ۰/۰۳ درجه میباشد و امکان افزایش دقت آن نیز وجود دارد.