سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهادر سرانجام – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدرضا نگهداری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی قانعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، تبدیل انرژی
مهدی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

یکی از مراحل مهم طراحی شناورهای تندرو انتخاب نوع شناور است هر کدام از شناورهای تندرو دارای برجستگی های خاص خود هستند و براساس این خصوصیات و هدفی که از داشتن یک شناور مدنظر است آن شناور انتخاب می شود. در انتخاب نوع شناور علاوه بر لحاظ نمودن اصول علمی باید نظر کاربران یا نیروهای عملیاتی اهداف و نیازمندیهای ایشان را نیز منظور نمود. بدنه کاتاماران به عنوان یک بدنه پروازی تندرو خصوصیات تعادل بسیار عالی داشته و همچنین فضای زیاد عرضه و رفتار متعادل، کاربرد این شناور را به عنوان یک شناور مناسب، به خصوص برای اهداف نظامی با توجه به حساسیت های موجود در تسلیحات ممکن می سازد. همچنین ، کاتاماران ها در محیطهای کم عمق ساحلی یعنی جایی که کشتیهای بزرگ جنگی تک بدنه دارای محدودیت هستند بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.