سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین شاه سمندی – کارشناس ارشد مکانیک
سعید اصغری – دکتری مکانیک

چکیده:

یکی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد پیل های سوختی پلیمری، نیروی فشاری اعمالی از طرف صفحات انتهایی به مجموعه قطعات پیل می باشد. در صورت عدم تماس مناسب میان اجزای مختلف، مقاومت تماسی به شدت افزایش خواهد یافت. نقش عمده صفحات انتهایی فراهم آوردن توزیع یکنواخت فش