سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فتح اله امی – استادیار گروه مهندسی هوافضا دانشگاه تربیت مدرس، آزمایشگاه موتور و پی
امیر کارگر – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا، آزمایشگاه موتور و پیشرانش دانشکده فنی دا

چکیده:

پاشش بهینه انژکتورها و توزیع یکنواخت دبی سوخت در صفحه انژکتور موتور موشک سوخت مایع از پارامترهای اساسی در تعیین نیروی پیشرانش و پایداری احتراق می باشد که به علت پیچیدگیهای زیاد و تا حدی ناشناخته در فرایند اتمیزاسیون اسپری اغلب تحقیقات در این زمینه بصورت تجربی انجام شده است. از طرفی مزایای مختلف انژکتورهای دوپایه گریز از مرکز در مقایسه با انواع یکپایه و جریان مستقیم، سبب افزایش کاربرد این نوع انژکتورها در صنایع موشکی شده است. از مزایای اصلی این انژکتورها قابلیت ایجاد چتر پاشش یکنواخت با زاویه پاشش دلخواه و اتمیزاسیون بهتر قطرات سیال احیاکننده و اکسیدکننده در محفظه می باشد که این خصوصیات مطلوب باعث بهبود کیفیت اختلاط سوخت و همچنین کاهش ناپایداری احتراق می شود. عبور هر دو سیال عامل احیاکننده و اکسیدکننده در انژکتورهای دوپایه باعث می شود که بتوان بدون افزایش قطر صفحه انژکتور دبی سیال سوخت را افزایش داد که این امر موجب بالا رفتن فشار گازهای حاصل از احتراق و به تبع آن نیروی پیشرانش خواهد شد. در این تحقیق با توجه به اصول طراحی انژکتورهای دو پایه و صفحه انژکتور موتور موشک سوخت مایع، تعداد انژکتور دو پایه گریز از مرکز و یک نمونه صفحه انژکتور مسطح دایروی مربوط به یک موتور موشک آزمایشگاهی ساخته شده است. سپس با استفاده از سامانه تست سرد انژکتور و صفحه انژکتور ساخته شده، مشخصه های اسپری انژکتورها و صفحه انژکتور شامل زاویه پاشش، نحوه توزیع دبی سیال در فشارهای مختلف اندازه گیری شده است. نتایج تجربی تست سرد حاکی از آن است که مشخصه‌ های اسپری پاشش انژکتور و صفحه انژکتور مانند زاویه پاشش، توزیع و میزان دبی و یکنواختی اسپری مطابق انتظار است.