سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی مومن پور تهران منفرد – مرکز تحقیقات گداخت هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

با استفاده از ترکیب لایه های نازک دی الکتریک میتوان انواع فیلترهای اپتیکی را ساخت . به هنگام کار با لیزر، با توجه به طول موج و توان لیزر ، به منظور محافظت از چشم، باید از عینک مناسب استفاده نمود . این عینک باید در طول موج لیزر مورد نظر حداکثر بازتابش و حداقل عبور را داشته باشد . با استفاده از نرم افزار شبیه ساز اپتیکی برای لایههای دی الکتریک ( که توسط نگارنده نوشته شده است ) فیلتری طراحی و ساخته شد که ویژگی مزبور را در طول موج۱۰۶۴ nmداراست . این فیلتر در طول موج۱۰۶۴ nm عبوری در حدود ۰٫۰۱۵% دارد . با استفاده از ۳ فیلتر از این نوع، عینکی با دیوپتری حدود ۹ در دسترس خواهد بود