سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

تورج عباسیان نجف آبادی – دانشگاه تهران
سیدجلیل مدرس نجف آبادی – دانشگاه صنعتی اصفهان
کارو لوکس – دانشگاه تهران

چکیده:

تکنیکهای صوتی درفاصله سنج ها، می توانند راه حل اقتصادی مناسبی باشند، چرا که بدون تماس با جسم روبرو قادر به اندازه گیری فاصله، با دقت بسیار خوبی می باشند. دراین مقاله روش نوینی در اندازه گیری فاصله با استفاده از امواج صوتی در حضور نامعینی ها و نویز محیط، برمبنای قواعد فازی مطرح شده است .و ضمن معرفی و برسی فاصله سنج هوشمند ساخته شده، به طور تجربی پایگاه دانشی مطرح شده گردیده است. طرح پیشنهادی فازی دارای ٣ واحد تصمیم گیری می باشد، که توسط آن حداکثر ٨ متر و حداقل ٣٥ سانتیمتر را با خطای کمتر از Max{0.5 cm,0.5%} اندازه می گیرد. برای جبران اثرات دما حسگر دما تعبیه شده است. این فاصله سنج هوشمند قادر است در مخازن، سیلو ها و یا در رباتها نصب و فاصله را گزارش بدهد