سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید زمانی – اصفهان – شاهین شهر – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – پژوهشکده علوم و فناوری ا
علیرضا خلیلی –
محمدحسین سرشوق –
محمودرضا رشیدی –

چکیده:

در این مقاله یکفاصله یاب لیزری بر اساس روش مثلثاتی طراحی و ساخته شده است. که توانائی تعیین فاصله ۱ تا ۱۰ متر با دقت۱۰mm را دارد. در این سامانه از یکلیزر دیود به عنوان منبع نوری و یکآرایه خطیCCD بعنوان حسگر گیرنده به همراه مجموعۀ اپتیکی استفاده شده است. این سامانه به صورت نیمه صنعتی ساخته شده و مورد آزمایشعملی قرار گرفته و نتایج آن ثبت شده است