سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس کارگر – استادیار مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد
امیر هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا پورآقابابا – کارشناس کمیته تحقیقات، شرکت برق منطقه ای اصفهان

چکیده:

در این مقاله به طراحی و ساخت یک فیلتر فعال قدرت به منظور جبران یک بار یا مجموعه ای از بارهای تولید کننده هارمونیک پرداخته شده است. روش بکار رفته برای کنترل فیلتر فعال روش کنترل موسوم به مد لغزشی می باشد. در این روش کنترل سطح لغزشی به گونه ای انتخاب شده که همواره شکل موج ولتاژ وجریان منبع (مجموع جریانهای بار و فیلتر فعال) هم شکل و هم فاز باشند. به این ترتیب برای هر بار تولید کننده هارمونیک، مجموعه بار از دید منبع تغذیه به شکل یک مقاومت خطی و تغییر ناپذیر با زمان دیده خواهد شد. سیستم مورد نظر به این ترتیب طراحی گردیده و یک نمونه یک کیلوواتی از آن ساخته شده است. شکل موجهای مربوط به کار فیلتر در کنار یک بار غیر خطی که به عنوان مقال یک یکسو کننده نیم موج می باشد ارائه گردیده است.