سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فائضه صفری – کارشناس ارشد مخابرات، شرکت مهندسی رستافن
مهدی قنادی – کارشناس ارشد مخابرات، شرکت مهندسی رستافن
علی بنائی – استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله روش عددی انتگرال کانتور برای تحلیل میله های استوانه ای فلزی در موج بر به کار رفته و با به دست آوردن مدل فشرده ای مناسب، از آن به عنوان کوپلاژ سلفی در فیلترهای موج بری استفاده شده است. با به دست آوردن پارامترهای پراکندگی هر قطعه موج بر شامل میله های استوانه ای، پارامترهای پراکندگی کل ساختار فیلتر به دست آمده و سپس دو نمونه فیلتر در باند Ku طراحی، شبیه سازی و ساخته شده است . با اتصال دو فیلتر توسط یک اتصال دهنده T صفحه H و ترکیب پارامترهای پراکندگی آنها با هم، یک دیپلکسر موج بری بهینه سازی و ساخته شده است. نتایج شبیه سازی تطابق خوبی با نتایج اندازه گیری دارد.