سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی مشکانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی، گروه پژوهشی م
علیرضا غروی – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، آزمایشگاه فوتونیک
غلاممحمد پارسانسب – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، آزمایشگاه فوتونیک
مسعود کاوش تهرانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی، گروه پژوهشی م

چکیده:

در این مقاله یک قطبنده فیبر نوری پلاسمونیکی طراحی شده است. طراحی بر اساسفیبر نوری تکمد پولیشخورده تا نزدیکی هسته میباشد که لایههایAl و MgF2 با ضخامتهای مناسب بر روی آن برای برانگیختن یکموج پلاسمونیکی نشانده میشوند به کمکمعادلات فرنل برای موجبرهای چند لایه نسبت تضعیف قطبنده مورد بررسی قرار گرفته و قطبنده برای طول موج ۱۳۱۰ نانومتر بهینه سازی شده است. با استفاده از یکنمونه فیبر پولیشخورده یکقطبنده با نسبت تضعیفdB15 ساخته شده است.