سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم مودت – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، ساختمان فیزیک دانشگاه اصفهان ، اصفهان
محمود سطان الکتابی – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، ساختمان فیزیک دانشگاه اصفهان ، اصفهان

چکیده:

در این مقاله اثر رامان برانگیخته در گاز متان گزارش داده شده است . طول موج لیزر دمش مورد استفاده در این بر پایی ۶۳۲/۸ نانومتر مربوط به لیزر هلیوم – نئون می باشد و طول موج استوکس مرتبه اول مشاهده شده ۷۷۶ نانومتر می باشد . فشار گازمتان دراین برپایی تا ۲۵ بار افزایش داده شده است و نمودار تاثیر تغییر فشار بر روی شدت طول موج استوکس مرتبه اول ترسیم شده است . همچنین از لیزر دمشی با دو توان مختلف برای این بررسی ها استفاده شده است . افزایش فشار گاز یا توان لیزر منجر به افزایش شدت طول موج استوکس مرتبه اول می شود