سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین پناهی – گروه تحقیقاتی اپتیک و لیزر – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – شاهین شهر
خسن عبادیان – گروه تحقیقاتی اپتیک و لیزر – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – شاهین شهر
محمدحسین سرشوق – گروه تحقیقاتی اپتیک و لیزر – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – شاهین شهر
حسین ثقفی فر – گروه تحقیقاتی اپتیک و لیزر – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – شاهین شهر

چکیده:

در این مقاله طراحی و ساخت لیزر Nd:YAG با دمش دیودی بررسی شده است ، در ابتدا مدار راه انداز برای لیزر دیود با روش کنترل جریان ACC جهت کار در مد شبه پیوسته QCW ساخته شده است . با این راه انداز پارامترهای جریان ، پهنای تپ و بسامد تکرار در لیزر را میتوان تنظیم کرد در مرحله بعد تشدیدگر با چیدمان لیزر دیودها از نوع دمش از پهلو برپا شده ، نتایج نهایی بیانگر خروجی لیزر با انرژی لیزر ۳۰ میلی ژول در عرض پالس ۲۰۰ میکروثانیه و با نرخ تکرار پالس ۲۰ هرتز میباشد.