سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر نوفرستی – مرکز تحقیقات و مطالعه پیشرفته لیزر- صنایع الکترونیک شیراز
محمود سلطان الکتابی – گروه پژوهشی اپتیک کوانتی، دانشگاه اصفهان
غلامرضا هنرآسا – مرکز تحقیقات و مطالعه پیشرفته لیزر- صنایع الکترونیک شیراز

چکیده:

در این مقاله طراحی و ساخت لیزر Nd:YAG کلیدزنی Q شده با بلور Cr+4:YAG با سردمش لیزر نیمرسانا گزارش شده است. با در نظر گرفتن جذب ضریب حالت برانگیخته بلور Cr+4:YAG معادلات آهنگ را تحلیل کرده ، سپس بر اساس نتایج نظری با برپا کردن چیدمان آزمایشگاهی موفق به ثبت تپ های لیزری نانو ثانیه ای، انرژی میکروژول، قله توان کیلو وات، و آهنگ تکرار کیلو هرتزی شدیم.