سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا کسائی فرد – گروه مخابرات – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران
مریم شبرو – گروه مخابرات – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران

چکیده:

به طور معمول انتقال دیتای ۱ SCADA از طریق سیستمهـای ۲ PLC صـورت می پذیرد . با توجه به اینـکه PLC های آنالوگ موجود امکان برقراری ارتباط حداکثر دو کانال دیتای ۶۰۰ bps را دارا می باشند، در برخی از پستها که دیتای اسکادای مربوط به چندین پست دیگر وارد می گردد، به منظور ارسال آنها به مرکز ، نیاز به استفاده از تعداد زیادیPLC . احس س می گردددرصورتی که با داشتن یک دستگاه مالتـی پلکسر ، پس از مالتی پلکس نمودن اطلاعات فوق الذکر می توان از یک عدد لینک PLC جهت انتقال چندین دیتای SCADA استفاده نمود . به این ترتیب مشکلات استفاده از چندین PLC در یک پست که دارای مشکلاتـی از جمله تخصیص فرکـانس می باشد ، حـل می گردد . به عنـوان مثال هـم اکنـون با توجه به سیاست صنعت برق مبنی بر بدون اپراتـور شدن پستهای۶۳KV ، انتقـال دیتـای جمع آوری شده از پستهای مذکور وانتقـال آن به مراکز دیسـپاچینگ مد نظر می باشد . باتوجه بهاینـکه در اینـگونه مـوارد نیـازی به ارسـال Voice حـس نمی گردد ، مالتی پلکسر کانالهای دیتا میتواند به عنوان یک راه حل مناسب مورد استفاده قرار گیرد . مالتـی پلکسـر طراحـی و ساختـه شـده امکـان مالتی پلکس نمودن هشت پورت دیتا با پروتکل آسنکرون و نرخ بیت حداکثر ۱۲۰۰bps را دارا می باشد . روش مالتی پلکسینگ انجام شده ، TDM بوده و پروتکل ارتباطی بین دستگاههای مالتی پلکسر، ۳ HDLC می باشد .