سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعباس علیزاده –

چکیده:

انسانها در هر عصری که زندگی می کنند در ارزوی رسیدن به رفاه و ریشه کنی فقر هستند . اگر ماشینی که ساخته دست بشر است در نهایت منجر به صدمه رساندن یا از بین بردن افراد گردد، موردی است که با ارزوی انسانها منافات دارد. در نهایت موضوع ایمنی اپراتور و فاکتورهای انسانی در طراحی و مهندسی ماشین برای انساهای متمدن در عصر جدید اهمیت زیادی دارد. واژگون شدن تراکتورها در مزارع بخاطر عدم آشنایی کافی اپراتور با تراکتور و استفادهنادرست آن از طرفی و کوهستانی بودن اکثر مناطق کشور و دیمزارهای وسیع در این مناطق از طرف دیگر باعث شده است که موارد بسیار زیادی از حوادث ناگوار منجر به مرگ بر اثر واژگون شدن تراکتورها گزارش شود. این مسئله، واحد تحقیق و توسعه شرکت تراکتورسازی را وادار برآن داشت که طرح محافظتی برای راننده تراکتور بر اساس استانداردهای ارگونومی و فاکتوررهای انسانی طراحی نماید. این طرح به نام طرح دو میله ای معروف است ارزانترین نوع بوده و ایمنی کامل را برای اپراتور در هر حالتی از واژگون شدن به ارمغان می آورد.