سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک عنایتی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد میرزاییان – دانشکده فنی و مهندسی گروه الکترونیک ، دانشگاه اصفهان
فرید شیخ الاسلام – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

چکیده : در این مقاله از الگوریتم ژنتیک جهت طراحی بهینه کنترل کننده موقعیت موتور سروو ۱ استفاده شده است . برای تعیین و تنظیم ضرایب کنترل کننده ، پاسخ سیستم به ورودی پله در نظر
گرفته شده و زمان خیز ) ) Tr ، ماکزیمم جهش )Mpزمان تثبیت Tsو خطای حالت ماندگار Ess به عنوان توابع هدف اولیه و جمع آنها با یکضریب جریمه به عنوان تابع هدف کلی در نظر گرفته شده است .
مدار کنترلی مربوطه در آزمایشگاه ساخته شده و روی باFRACMO یک سروو موتور س اخت شرکتمشخصات ذکر شده در بخش ۴ پیاده شده است ، نتایج شبیه سازی کامپیوتری و تست عملی نشانگر طراحی شده می باشد .PI عملکرد خوب کنترل کننده