سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعبدالمهدی هاشمی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
حسین عطوف – دانشجوی فوق لیسانس مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
مرتضی طاهرزاده فرد – دانشجوی فوق لیسانس مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان

چکیده:

در این مقاله، مراحل مختلف طراحی و ساخت یک مشعل متخلخل تابشی تخت جهت انجام آزمایشاتی بر روی محیط های متخلخل شرح داده شده است و کوشش شده تا ضمن بیان اصول اولیه حاکم بر احتراق درون محیط های متخلخل، این اصول به صورت تجربی نیز مورد آزمایش قرار گیرند . هدف از تعریف پروژه ، طراحی و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی از مشعل متخلخل تخت به مظور بهره گیری هرچه بیشتر از می زان تشعشع خروجی بوده است و طراحی با تکیه بر ایده ها و دانش مجریان پروژه، صورت پذیرفته است