سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی طاهرزاده فرد – دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان،ایران
حسین عطوف – دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان،ایران
سیدعبدالمهدی هاشمی – دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان،ایران

چکیده:

در این مقاله، مراحل مختلف طراحی و ساخت یک مشعل متخلخل تخت جهت انجام آزمایشاتی بر روی محیط های متخلخل شرح داده شده است و کوشش شده تا ضمن بیان اصول اولیه حاکم بر احتراق درون محیط های متخلخل، این اصول به صورت تجربی نیز مورد آزمایش قرار گیرند . نظر به اینکه هدف از تعریف پروژه، طراحی و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی از مشعل متخلخل تخت بوده است طراحی با تکیه بر ایده ها و دانش مجریان پروژه، صورتپذیرفته است