سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا ریاحی مدوار – صنایع الکترواپتیک صاایران، گروه الکترواپتیک و لیزر
حسین خلیلیان – صنایع الکترواپتیک صاایران، گروه الکترواپتیک و لیزر
مهدی دهقان باغی – صنایع الکترواپتیک صاایران، گروه الکترواپتیک و لیزر
نورالدین جواهری – صنایع الکترواپتیک صاایران، گروه الکترواپتیک و لیزر

چکیده:

در این مقاله به طراحی و ساخت منبع تغذیه زیمر که قسمتی از مدار دشارژ خازنی در منبع تغذیهی لیزر Nd:YAG است،پرداخته شده است. سپسکارایی آن در کنار مدار شارژ خازنی بررسی گردیده است. در این روش با زدن یکپالسولتاژ بالا فلشلامپ راهاندازی شده و منبع تغذیه زیمر باریکهای از جریان درون آن ایجاد میکند. در نتیجه برای هر بار تخلیه خازن درون فلشلامپ نیازی به اعمال مجدد این پالسنیست.