سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین ایمان عینی – آزمایشگاه الکترونیک صنعتی ، گروه مهندسی برق و مکانیک ، دانشکده فنی ،
شاهرخ فرهنگی –

چکیده:

در دو دهه اخیر سیستمهای مولد برق خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی نو و بدون آلودگی زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته اند . از جمله کارهای انجام شده ، ارائه روشهای گوناگون جهت استفاده بهینه از مدول خورشیدی به کمک کنترل پردازشگر توان می باشد . بهترین گزینه از دیدگاه اقتصادی برای بررسی قابلیت و کارایی روشهای پیشنهادی و همچنین تست سیستمهای فتوولتاییک استفاده از یک دستگاه شبیه ساز آرایه خورشیدی می باشد که بتواند شرایط لازم برای شبیه سازی مشخصه جریان – ولتاژ آرایه های خورشیدی را تامین کند . از اینرو با توجه به اهمیت مساله شبیه سازی ، طرح جدیدی برای منبع تغذیه سوئچینگ یک دستگاه شبیه ساز آرایه خورشیدی ارائه می شود تا محدودیتهای موجود در شبیه سازهای فعلی از قبیل توان خروجی کم ، عدم مجزاسازی کامل و عدم توانایی تولید نقاط جریان ثابت را برطرف کند . از جمله ویژگیهای طرحپیشنهادی قابلیت پردازش توان تا توان ۳ کیلو وات ، تامین عملکرد جریانی و ولتاژی برای دستگاه شبیه ساز ، امکان اتصال انواع بارهای الکتریکی به دستگاه شبیه ساز و حجم و وزن کم دستگاه می باشد . نتایج شبیه سازی کامپیوتری و نتایج آزمایشگاهی نیز حکایت از دقت و اطمینان پذیری طرح معرفی شده دارد .