سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور اوجاقی – شرکت برق منطقه ای زنجان کمیته تحقیقات ایران

چکیده:

کات اوت فیوزها بدلیل ایفای همزمان وظایف کلیدزنی و حفاظت کاربرد گسترده ای در شبکه های توزیع فشار متوسط پیدا کردند و در این رابطه سادگی ساختمان، ارزانی قیمت و نیاز به عملیات سرویس و نگهداری کم مزید بر علت بوده است. با این وجود کات اوت فیوزها دو عیب عمده هم دارند کهعبارتند از: عملکرد مستقل آنها بر روی فازهای شبکه و نیاز به ابزار مخصوص جهت قطع آنها در زیر جریان بار عملکرد انفرادی فازها افت شدید کیفیت ولتاژ را در ثانویه ترانسهای توزیع در پی داشته و می توانند به بروز اضافه ولتاژهای خطرناک ناشی از پدیده تشدید منجر شود. در این مقاله مکانیزم ساخته شده برای رفع معایب فوق الذکر از ساختار کات اوت فیوز مورد تشریح قرار می گیرد.