سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران جوانبخت –
محمدرضا گنجعلی –
پرویز نوروزی –
بهروز اکبری –

چکیده:

تخلیه پساب های صنعتی حاوی یون های سنگین فلزی به محیط زیست از جمله آسیب های مهم صنایع به محیط و موجودات زنده محسوب می شود مقادیر بسیار اندک این گونه ها می تواند از طریق تجمع در بافت سایر موجودات آسیب های جدی را برای سلامت انسان به همراه داشته باشد. استفاده از الکترودهای یون گزین برای اندازه گیری و کنترل بسیاری از گونه های شیمیایی خطرناک به علت سادگی، ارزان بودن، سهولت کار، دقت و حساسیت بالا و گستره اندازه گیری وسیع روشی سودمند و موثر محسوب می شود. در این تحقیق برای فلزات سنگین Pb2+ ، Ni2+ ، Ag+ ،Cr3+ ، Cd2+ و Hg2+ الکترودهای یون گزین غشایی طراحی شد. برای ساخت این نوع غشاها از ترکیب درصد مناسبی از یونوفر، پلی وینیل کلرید، اولئیک اسید و پلاستی سایزر در حلال تترا هیدروفوران استفاده شده است. در مورد هر کدام از الکترودهای طراحی شده ترکیب درصد بهینه اجزاء غشاء بدست آمد، اثر pH و حضور دیگر یون های مزاحم بررسی شد و ضرایب گزینش پذیری برای هر کدام از یون های سنگین محاسبه گردید. الکترودهای طراحی شده برای اندازه گیری یون های سنگین در پساب صنایع آبکاری مورد استفاده قرار گرفت و با مقادیر استاندارد زیست محیطی آنها مقایسه شد.