سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر حسین بهروش –
ناصر حبیب زاده –

چکیده:

هدف از این تحقیق طراحی و ساخت نازل های تزریق گاز در فرایند تزریق پلاستیک به کمک گاز کیم میباشد . در این فرایند ایتدا قالب به طور ناقص از رزین مذاب پر میشود و در ادامه گاز خنثی با فشار معین از درون نازل گاز به داخل رزین تزریق میگردد که سبب پر شدن قسمت های خالی حفره و شکل گیری قطعه نهایی میشود. به هنگام تزریق پلاستیک احتمال نفوذ مذاب در مرحله تزریق ناقص رزین به کانال گاز وجود دارد که در نهایت سبب مسدود شدن کانال گاز میگردد. دو نوع نازل با ویژگی های متمایز طراحی و ساخته شد و مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایشات مکرر برای تست عملکرد و نتایج موفقیت آمیز آن ها موید آنست که با ایجاد معابر تنگ در خروجی نازل امکان تزریق گاز به طور مستمر و بدون مسدود شدگی خروجی های گاز براحتی عملی میشود.