سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شاهین میرخانی –

چکیده:

هدف از این پروژه طراحی و ساخت نرم افزار User friendly ج هت محاسبه افت فشار درون لوله ها و قطعات مختلف خطوط انتقال آب و انتخاب پمپ من اسب برای تلمبه خانه با کمک بانک اطلاعاتی پمپ های موجود در بازار در بازار می باشد . این نرم افزار توسط زبان برنامه نویسی Visual Basic ط راحی شده و دارای جذابیت های مناسب می باشد که استفاده از آن را راحت و آسان می کند . در ابتدا با ت وجه با قوانین هیدرولیکی حاکم ، روابط و نمودارهای مربوط به ضرایب افت لوله ها و قطعاتی مانند شیرها، زانوییها، صافی هاو .. مطابق با مراجع استاندارد به صورت کد کامپیوتری مدل سازی شده و برنامه آن جهت محاسبه افت فشارها ساخته شد . در گام بعدی پس از تعیین ساختار بانک اطلاعاتی پمپ ها، ( پمپ های مور د نظر در این پروژه از نوع پمپ های گریز از مرکز می باشند ) ناحیه همپوشانی پمپ های مختلف و منحنی های عملکرد پمپ ها با استفاده از روش های ریاضی محاسبات عددی و مطابق با کاتالوگ سازنده پمپ ها مد ل سازی شدند . بدین ترتیب کا ربر پس از محاسبه افت فشارها، نقطه عملکرد پمپ را بدست می آورد و سپس برنامه با مراجعه به بانک، پمپ مناسب با بالاترین راندمان را انتخاب می کند .
سرعت و راحتی استفاده ازاین نرم افزار باعث می شود تا بتوان محاسبات مربوط به شبکه های چند شاخه را برای حالت های گوناگون بهره برداری با دقت انج ام داد ه و طرحی بهینه جهت بکارگیری از خطوط وپمپ ها بدست آورد تا مصرف انرژی و هزینه های اقتصادی نیز کاهش یابند .