سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا ترابی سیاه – مرکز تحقیقات اپتیک و لیزر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، شاهین شه
حسین ثقفی فر –

چکیده:

در این مقاله به ذکر ویژگیها و کاربردهای نرم افزار شبیه سازی رایانه ای پراکندگی می (Mie) خواهیم پرداخت. با استفاده از این نرم افزار می توان با داشتن اطلاعات اولیه در مورد محیط تابش از قبیل ضریب شکست و قطر ذرات، با تعیین طول موج و نوع قطبش فرودی، به شکل تابش ذرات محیط و ضرایب پراکندگی دست پیدا کرد و توابع پراکندگی فاز را برای ذرات با قطرهای مختلف، طول موج های متفاوت فرودی و نیز قطبش های مختلف به طور عددی محاسبه و نتایح رایانه ای آن را بصورت منحنی های توزیع شدت بر حسب زاویه پراکندگی مشاهده کرد. از این شبیه سازی های رایانه ای می توان در بررسی انتشار لیزر از محیطهای جاذب و پراکنده و نیز جهت تحلیل داده های سیستم در پراکندگی های چندگانه استفاده کرد.