سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی مرادی عمیدآبادی – شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

چکیده:

کاهش انرژی توزیع نشده و زمان خاموشیها از مهمترین وظایف و دغدغه های صنعت برق می باشد و یکی از قسمتهایی که انرژی توزیع نشده زیادی را بخود اختصاص میدهد شبکه ۲۰ کیلوولت است . که دلیل این امر هم خطاهایی است که در شبکه بوجود می آید و در این میان پیدا کردن سریع محل خطا در شبکه ۲۰ کیلوولت می تواند نقش مهمی ایفا در کاهش زمان خاموشی ایجاد نماید . در این مقاله به طراحی و ساخت یک نمونه نشاندهنده خطا( Fault Indicator)در شبکه پرداخته شده است که در عمل تعدادی ازآنها در طول خط نصب شده و در موقع بروز اتصالی تمام دستگاههای واقع مابین منبع و محل اتصالی شروع به فلش نموده و دستگاههای بعد از آن عکس العملی نشان نمیدهند لذا محل اتصالی مابین آخرین دستگاه روشن و اولین دستگاه خاموش قرار دارد .بنا براین اکیپ عملیات با پیگیری خط توسط خودرو و عبور از دستگاههای فعال و پیدا کردن اولین دستگاه غیر فعال ؛ در سریعترین زمان میتواند به محل اتصالی رسیده و نسبت به رفع آن اقدام نماید . و درنتیجه از میزان خاموشیها و انرژی توزیع نشده بشدت کاسته میشود چرا که در شرایط فعلی پیدا کردن محل معیوب چندین برابر بیشتر از رفع عیب زمان میبرد.در این مبحث به سابقه موضوع ؛ سخت افزار دستگاه و نتایج آزمایشات انجام شده خواهیم پرداخت.