سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید سرلک – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
محمد سعید سیف – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
مجید عباس پور – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

محدودیت منابع فسیلی، گسترش فزاینده ی نیاز به انرژی و مهم تر از همه فاجعه ی آلودگی زیست محیطی ناشی از سوخت مواد فسیلی سبب روی آوردن دوباره علم به انرژی های تجدیدپذیر طبیعی شده است. یکی از منابع انرژی تجدید پذیر، امواج دریا ها بوده و وجود مزرهای آبی طولانی در شمال و جنوب ایران، این کشور را به یکی از پتانسیل های منطقه در بحث جذب انرژی از دریا تبدیل کرده است. در این مقاله انرژی موجود در امواج آب های ایران برای به کارگیری جاذب انرژی معرفی شده و یک مدل آزمایشگاهی مبدل انرژی امواج بصورت تجربی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از راندمان مناسب دستگاه در امواج منظم می باشد.