سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد رمضانی سعادت آبادی – گروه مهندسی پلیمر و مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه
محمدرضا کاشفی – گروه مهندسی پلیمر و مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه
محمدجعفر عبدخدایی – گروه مهندسی پلیمر و مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه
عبدالحسین آقاجان – گروه مهندسی پلیمر و مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه

چکیده:

در این کار تحقیقاتی ابتدا بر اساس مشاهدات از ساختمان پای طبیعی و نمونه های ارائه شده در مراجع نمونه ای از پروتز زیر زانو بر اساس مواد کامپوزیتی طراحی شد . نکات مهم م ورد نظر در طراحی این پروتز علاوه بر کاهش وزن پروتز افزایش توانایی ذخیره و آزاد سازی انرژی در سیکل حرکت شخص توسط این پروتز بوده است . با استفاده از روش المان های محدود آنالیز تنش و تغیر فرم در نمونه طراحی شده بر اساس خواص هریک از مواد بکار رفته در ساخت مان کامپوزیتی آن انجام گرفته است . نهایتا نمونه ای از پروتز با طراحی بهینه شده ساخته و تحت بار استاندار مورد تست قرار گرفته است . نتایج حاصل بیانگر خصوصیات مطلوب پرو تز ساخته شده می باشد و چنانجه ت غییرات جزئی پیشنهاد شده برای مواد آن اعمال گردد می تواند بعنو ان پروتزی با کارآیی بالا استفاده شود .