سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین کلاه دوز – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی نوشیروانی باب
محسن شاکری – دانشیار، گروه ساخت و تولید ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی جباری – دانشجوی دکتری، گروه ساخت و تولید ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
شعبانعلی گل – مربی ، گروه الکترونیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در کاربردهای خاص که منابع انرژی محدود و زمان عملیات دارای اهمیت بالائی بوده، استفاده از موتورهائی با راندمان بالا و عدم نیاز به تعمیر و نگهداری، مورد توجه زیادی واقع شده است. موتورهای آهن ربای دائم بدون جاروبک (BLDC) برای این نوع کاربردی کاندیدای مناسبی هستند. در این مقاله، ابتدا مدل ریاضی برای موتور ارائه شده و سپس با استفاده از روش کنترل برداری، نحوه کنترل سرعت موتور مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور کنترل سرعت موتور آهن ربای دائم بدون جاروبک از روش کلید زنی مدولاسیون پهنای پالس استفاده شده است.جهت ارزیابی روش ارائه شده موتور آهن ربای دائم در محیط Matlab شبیه سازی شده و نتایج بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته است. در واقع تفاوت عمده این پژوهش با دیگر کارهای انجام شده، ساخت کنترل بر اساس استراتژی موجود می باشد. نتایج مقایسه نشان میدهد که روش ارائه شده دارای کارائی و سرعت عملکرد بالا در کنترل موتورBLDC می باشد.