سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اخوان – دانشکده مهندسی برق و جهاد دانشگاهی علم و صنعت ایران
محمدرضا جاهدمطلق – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مدل یکسوساز تریستوری ۶ پالسه، مدلی غیر خطی است که بعلت کموتاسیون طبیعی و خاموش شدن تریستورها، این مدل دارای عدم قطعیت نیز می باشد . لذا کنترل کننده های کلاسیک ( مانند PI یا ) PID به خوبی قادر به کنترل سیستم نمی باشند . همچنین کنترل کننده های مدرنی که مبتنی بر مدل خطی سیستم عمل می نمایند، بعلت خطی سازی، عدم قطعیت مدل افزایش یافته و با توجه به اینکه کنترل کننده ها با الگوریتم های پیچیده پیاده سازی می شوند، روش مناسبی برای کنترل یکسوساز تریستوری نمی باشند . اما در کنترل کننده های فازی که مبتنی بر اطلاعات خبره از ورودی و خروجی طراحی می شوند، نیازی به اطلاعات دقیق از مدل سیستم نبوده و از ویژگی های آن، پیاده سازی با الگوریتم های ساده و تحقق پذیری آن است . در این مقاله هدف طراحی و شبیه سازی کنترل کننده های PI ، فازی و PI خود تنظیم فازی است که در پایان نتایج حاصل از پیاده سازی کنترل کننده های مذکور بر روی یکسوساز ۶ پالسه با یکدیگر مقایسه شده اند .