سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کوروش گویری – نیروگاه حرارتی بیستون – کیلومتر ۲۵ جاده کرمانشاه- همدان

چکیده:

ایرادات و معضلات پدید آمده در مجموعه فنهای کولینگ تاور نیروگاه حراتی بیستون، مار ا بر این داشت که درجهت رفع آنها اقدام نمائیم. فشار زیادی که در ابتدای راه اندازی جهت غلبه بر لنگر سکون پره ها و به حرکت درآوردنانها وارد می گردد، سبب داغ شدن و تغییر خاصیت عایق ها و در برخی موارد سوختن سیم پیچی آن می گردد، چنانچه ظرف حدود ۱۵ سال کارکرد مجموعاً ۲۰ دستگاه فن برای هر دو واحد، ۲۰ مورد صدمه دیدن استاتور و نهایتاً ترمیم و سیم پیچی مجدد، گزارش گردیده است. همچنین وجود مانع و مقاومت درراه اندازی، باعثTake off دینامیکی شده که بهمرور موجب لق شدن پوسته بیرینگ های موتور و خراب شدن زودهنگام آنها شده که این معضل هزینه زیادی را تا بحال به نیروگاه تحمیل نموده است. پروژه طراحی و ساخت کوپلینگ هیدرولیکی با ظرفیت انتقال توان حداکثر ۱۶۰ کیلوواتبه منظور راه اندازی نرم و تدریجی بدون وارد آمدن فشار اولیه به الکتروموتور در لحظه استارت اجراء گردید. این پروژه شامل دو بخش طراحی و ساخت بوده که فصل ابتدایی بخش ساخت مربوط به انتخاب جنس قطعات کوپلینگ براساسپارامترهای مختلف می باشد. . جهت سهولت درنتیجه گیری، در بخش طراحی از یک سری جداول آماده کمپانی های سازنده که سایز قطعات را مشخص می نماید، استفاده گریده است.