سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید ناظری، – تهران دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده لیزر
عبدالله اسلامی، – تهران دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده لیزر
رضا مسعودی – تهران دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده لیزر

چکیده:

از تپ های لیزر فمتوثانیه تیتانیوم سفایر برای تابش به یک شوئیچ استون بمنظور تولید تابش تراهرتز استفاده شده است. بااستفاده از یک بلور پاکلز از جنس ZnTe سیگنال حاصل آشکار سازی شده است. تپ های تولید شده با این روش طولی کمتر از ۳ پیکوثانیه و پهنای طیفی بیشتر از ۲ تراهرتز دارد.