سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد امینی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده برق، گروه مهندسی پزشکی
بهنام باستانی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده برق، گروه مهندسی پزشکی
منصور کشاورز – دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی

چکیده:

دستگاه طراحی شده یک دستگاه آزمایشگاهی برای ثبت آستانه یکی از انواع درد که توسط عامل مکانیکی ایجاد شده، می باشد. دستگاه نیروی افزاینده ای را با نرخ ثابت که توسط یک موتور پله ای تهیه می گردد، روی اندام موش وارد می کند و همزمان میزان وزن وارد بر روی اندام موش توسط یک سنسور وزن خوانده شده تا موقعی که موش درد را احساس کند (موش احساس درد را با کشیدن عضو درگیر و یا جیغ زدن نشان می دهد). در این لحظه دستگاه توسط کاربر یا بصورت خودکار ایست می کند و فشار به طور خودکار از روی اندام موش برداشته می شود. میزان وزن وارده و مدت زمانی که این آزمایش طول کشیده بر روی یک نمایشگر گرافیکی نقش می بندد. و کاربر می تواند توسط یک صفحه کلید ماتریسی دستگاه را برای آزمایش بعدی آماده کند و یا مقادیر را ذخیره و یا از طریق پورت سریال و نرم افزار مربوطه به کامپیوتر ارسال نماید.