سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود جباری – دانشجوی دکترای برق – الکترونیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین فرزانه فرد – هیأت علمی دانشکده ی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان ایران

چکیده:

این مقاله فیلترهای اکتیو قدرت را جهت افزایش کیفیت توان سیستمهای صنعتی در حضور آلودگیهای هارمونیکی مورد بررسی قرار می دهد . در این راستا ساختار یک فیلتر اکتیو قدرت موازی که دربرگیرندة روش استخراج جریان مرجع و یک روش نوین جهت کنترل جریان خروجی فیلتر می باشد ارائه شده است . روش ارائه شده جهت کنترل جریان خروجی فیلتر، فرکانس تولید الگوی سوئیچینگ را بطور وفقی به گونه ای تعیین کرده که فرکانس سوئیچینگ برحسب نیاز تغییر می کند . در این روش حداکثر فرکانس سوئیچینگ قابل تنظیم است . سیستم به گونه ای عمل می کند که تنها در مواقع لزوم فرکانس سوئیچینگ به حداکثر مقدار خود می رسد و در سایر مواقع فرکانس سوئیچینگ را کاهش داده و بدین ترتیب تلفات سیستم به نحو چشمگیری کاهش می یابد بدون آنکه
کیفیت عملکرد سیستم به طور عمده دچار تغییر گردد . نتایج عملی روی یک سیستم غیر خطی نمونه با توان دو کیلووار – هارمونیک مؤید روش پیشنهادی است .