سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شریف خوشمنش –

چکیده:

وزن بیشتر ماهی ها را آب تشکیل می دهد، همین آب موجود درآنها باعث می شود، نگهداری وحمل آنها از ساحل به محل فروش به وسیله کامیون هایی حاوی سردخانه انجا م شود، این خود باعث مصرف انرژی وصرف هزینه زیادی می گردد . برای صرفه جویی در انرژی می توان از روش خشک کن ماهی بهره برد . دراین پژوهش خشک کن ماهی مورد بررسی قرار گرفته است وطرحی بر اساس بازده خشک کننده گی ١٢٣ کیلوگرم ماهی خشک ( معادل ١٠٠ کیلوگرم ماهی بدون آب ) در٢٤ ساعت مطابق شرایط اقلیمی استان بوشهر ارائه شده است . در این طرح از یک هوا گرم کن با ١٠٠ متر مربع گیرنده برای گرم کردن هوا وخشک کردن ماهی در روز استفاده شده است به علت اینکه زمان خشک کن ماهی ٤٨ ساعت می باشد یک هواگرم کن دیگر با ٣٠٠ متر مربع گیرنده برایار ژ م زن قلوه سنگی به حجم ٥٦ متر مکعب در روز بکار گرفته شده است . به وسیله انرژی ذخیره شده در قلوه سنگ، خشک کردن ماهی در شب با عبور هوا از مخزن شارژ شده قلوه سنگ ادامه پیدا می کند . به منظور تطبیق نتایج تئوری وعملی یک واحد کوچک به مقیاس طرح اصلی ساخته شده است وآزمایشات با این واحد انجام گرفته است . علاوه بر طراحی طرح مذکور محاسبات اقتصادی آن نیز انجام شده است ومقایسه ای از لحاظ اقتصادی بین سیستم های خشک کن گازی و خشک کن گازی ـ خورشیدی با سیستم خشک کن خورشیدی به عمل آمده است .