سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فردین جعفرزاده – استادیاردانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
علی جورابیان – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

شرایط مرزی محفظه مورد استفاده برای مدلسازی فیزیکی مسائل ژئوتکنیک لرزه ای تاثیر زیادی درنتایج آن دارد .برای کاهش اثرات نا مطلوب مرزهای مدل در نتایج از محفظه های انعطاف پذیر استفاده می شود . محفظه انعطاف پذیر،محفظه ای است که سختی برشی دیوارهای آن متناسب با خ اک داخل آن باشد و دارای انواع مختلفی است . در مقاله حاضر انواع گزینه های ممکن برای ساخت یک محفظه مدل انعطاف پذیر برای آزمایش روی میز لرزه g 1مورد بررسی قرارگرفته است و برآن اساس یک محفظه انعطاف پذیراز نوع لایه ای برای میزلرزه مرکز تحقیقات زلزله دانشگاه صنعتی شریف طراحی شده است . نتایج شبیه سازی عددی انجام شده برای تعیین مشخصات دینامیکی مدل خاک در محفظه طراحی شده و نیز روش کالیبراسیون محفظه ارائه شده است.