سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین کلاه دوز – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محسن شاکری – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی جباری – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
شعبانعلی گل – مربی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

طراحی موتورهای الکتریکی معمولاً شامل دو مرحله اصلی می باشد: ۱) محاسبه ابعاد اصلی موتور و پارامترهای مربوطه.۲) پیشبینی کارائی موتور. در مرحله اول، ابعاد موتور از قبیل طول هسته و قطر خارجی استاتور بایستی انتخاب شوند.تعدادی از کمیتهای مربوط به کارائی موتور مانند گشتاور سکون و قدرت خروجی نیز بایستی یا با استانداردهای بین- المللی و یا با احتیاجات درخواستکننده موتور الکتریکی مطابقت داشته باشند. در این مقاله، طراحی یک موتور DC بدون جاروبک را برای کاربردی خاص که بتواند در سرعت مجاز ۲۲۰ دور بر دقیقه، توانی معادل ۳۰۰ وات خروجی داشته باشد، ارائه گردیدهاست. در ابتدا مدل عددی و روابط حاکم در طراحی این نوع موتور مورد بررسی قرار گرفته وسپس با توجه به معادلات حاکم، فلوچارتی برای طراحی موتور ارایه گشته است. صحت موتور طراحی شده توسط روش آنالیز المان محدود مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با توجه به نتایج بهینه بدست آمده، موتور نمونه ای ساخته شده- است. نحوه عملکرد موتور ساخته شده با نتایج حاصل از شبیهسازی مورد مقایسه قرار گرفته و همانگونه که در بخش نتیجه گیری مشاهده میشود، نتایج آزمایشگاهی تطبیق پذیری مناسبی را با نتایج شبیه سازی دارد. نتایج مقایسه نشان میدهد که روش ارائه شده کارائی مناسبی در طراحی و آنالیز موتور BLDC دارد