سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محرم علیزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

دراین مقاله نحوه طراحی و ساخت یک پردازشگر نوری را جهت پردازش تصاویر بررسی خواهیم نمود دراین پردازش گر عملیات پیچیده ریاضی و ازج مله کانولوشن همبستگی و تبدیل فوریه برای پردازش تصاویر بجای اینکه توسط کامپیوتر انجام گیرد بوسیله یک سیستم نوری شامل لیزر و انواع عدسی و اسلاید بصورت بلادرنگ قابل اجراست پردازش نوری بدین شیوه برسرعت عملکرد تشخیص تصاویر توسط پردازنده های دیجیتال می افزایند دراین روش بخش اعظم محاسبات ریاضی بکمک سیستم نوری و بخش استنتاج و نتیجه گیری به کمک سیستم دیجیتال کامپیوتر صورت می گیرد در بخش اول مقاله مروری خواهیم داشت بر سیستم همبسته گر نوری در بش دوم فیلترهای فضایی وندرلوگ را بررسی خواهیم کرد در قسمت سوم مقاله به توصیف نحوه شبیه سازی و ساخت فیلترهای فضایی وندرلوگبا استفاده ازکامپیوتر خواهیم پرداخت دربخش چهارم پردازنده نوری را معرفی خواهیم نمود و در انتها در بخش پنجم نتایج بدست آمده را بررسی خواهیم کرد.