سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر خسروجردی – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرزام فرهمند – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
رویا نریمانی – مربی ارشد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دستگاههای شبیهساز حرکات مفصلی، بمنظور ارزیابی طراحی و کارایی مفاصل مصنوعی ارتوپدی پیش از کاربردکلینیکی آنها مورد استفاده قرار میگیرند. در این مطالعه، یک دستگاه شبیه ساز حرکات زانو با شش درجه آزادی براساس ملاحظات بیومکانیکی و استاندارد ISO 14243-1 طراحی شده و مورد شبیه سازی دینامیکی قرار گرفته است. دستگاه شامل چهار درجه آزادی فعال و دو درجه آزادی غیر فعال است و طراحی بگونهای انجام شده است کهدو درجه آزادی فعال با استفاده از دستگاه تست دو محوره موجود تأمین شود. نتایج شبیهسازی دینامیکی دستگاه بانرمافزار ویژوال نسترن نشان میدهد که دستگاه قادر است الگوهای استاندارد حرکت، نیرو و گشتاور را به مفصلمصنوعی اعمال نماید و ضمن تأمین کلیه خواستههای مورد نظر از استقامت کافی برای تحمل شرایط دشوار آزمایش های طولانی مدت برخوردار است.